เว็บไซต์ทั่วโลก:  สมาชิกเข้าสู่ระบบ  การลงทะเบียน

การวิจัยและพัฒนา

Research & Development

พีเอชเอชพี มีทีมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกสูตรมีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูง ห้องปฏิบัติการจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในกระบวนการผลิต วัตถุดิบจะต้องผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบ ค่าสี ค่าความเป็นกรด ตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐาน และ ทดสอบเชื้อซาลโมเนลลา ก่อนที่จะนำไปผลิต

เมื่อผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้องผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สุขอนามัยได้มาตรฐานความปลอดภัย ทีมงานมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ดีที่สุด ด้วยการรับประกันความพึงพอใจ การรวมกันภายใต้รูปแบบธุรกิจของ พีเอชเอชพี มันจึงทำให้ผู้จัดจำหน่ายสามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น

ค้นหา