เว็บไซต์ทั่วโลก:  สมาชิกเข้าสู่ระบบ  การลงทะเบียน

ปรัชญา

5p 1

พีเอชเอชพี มีรูปแบบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ ปรัชญา 5Ps ประกอบไปด้วย Philosophy (ปรัชญาองค์กร) Product (ผลิตภัณฑ์) People (บุคลากร) Program (ระบบการศึกษา) Plan (แผนการตลาด)

These 5Ps sum up core value:

ปรัชญาที่เป็นเอกลักษณ์

การตัดสินใจเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนในชีวิตของทุกคน แต่ผู้ที่ตัดสินใจและเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว พีเอชเอชพี อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั้น มีผลมาจากปรัชญาที่ยอดเยี่ยม หลายท่านหลังได้เข้าร่วมกับ พีเอชเอชพี จะได้รับแรงผลักดันที่เป็นพลังด้านบวก และได้รับการปลูกฝังปรัชญาเพื่อในชีวิตประจำวัน โดยยึดหลัก ทุกคนมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมแบ่งปัน สันติสุข สามัคคี สุขภาพ และความรุ่งเรือง”  และมีอนาคตที่สดใส

มอบสิ่งมหัศจรรย์ให้กับชีวิตด้วยปรัชญา 4 ข้อ

  1. รำลึกบุญคุณด้วยความซาบซึ้ง – เติมเต็มหัวใจของคุณด้วยความรักและความอบอุ่น
  2. เกียรติยศศักดิ์ศรี – ความมั่นใจในตนเอง มีความสามารถเป็นเลิศ
  3. เปี่ยมด้วยน้ำใจ – รักและใส่ใจในชีวิต เป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิต
  4. เติบโตก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดี  ชีวิตเป็นสุข 

ภาระกิจ 4 ประการ

พีเอชเอชพี โดดเด่นด้วยปรัชญาที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อเผยแพร่ภารกิจทั้ง 4 ประการ


แบ่งปันสุขภาพ

พีเอชเอชพีส่งเสริมสินค้าด้วยความรักและความโอนอ่อน ทำให้เรายึดมั่นในคุณภาพสินค้าที่ได้มาตราฐาน

แบ่งปันความร่ำรวย

ทรัพย์สินของเราคือ บุคลากรของเรา ไม่ใช่เพียงแค่เขาพบความสำเร็จ แต่ชีวิตจะต้องมีคุณค่าสำหรับบุคลากรทุกคน
 

แบ่งปันปัญญา

เราเชื่อในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้สมาชิกในครอบครัว พีเอชเอชพี ได้รับความรู้จากระบบการศึกษาของเราผ่านโปรแกรมการฝึกฝน ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนทุกๆ มุมมอง รวมถึงจุดแข็ง เทคนิคการขาย และอื่นๆ อีกมากมาย 

แบ่งปันความรักที่ยิ่งใหญ่

โดยยึดหลักข้อความที่ว่า “ทุกคนมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือกันและกัน” เราส่งผ่านข้อความด้วยความรักและเห็นใจผ่านกันและกัน ทำให้คนของเราพบวันที่สดใส ด้วยความหวังและความอบอุ่นจากครอบครัว และสังคม กองทุนการกุศลของเราส่งเสริมในเรื่องความเมตตา เราสนับสนุนให้สมาชิกของเรามอบพลังความรัก ให้กระจายไปสู่ทั่วทุกมุมโลก

ค้นหา