เว็บไซต์ทั่วโลก:  สมาชิกเข้าสู่ระบบ  การลงทะเบียน

สวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน

แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • โปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานใหม่
 • โปรแกรมพัฒนาคนที่มีความสามารถ
 • โปรแกรมด้านพัฒนาการบริหารจัดการ
 • จัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
 • โปรแกรมพัฒนาวิทยากรฝึกอบรมพีเอชเอชพี
 • การรวมกลุ่มวิทยากรฝึกอบรมพีเอชเอชพี
 • โปรแกรมการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมประจำปี
 • พีเอชเอชพี ยูเอ็มพี
 • การรวมกลุ่มการเรียนรู้ประจำเดือน
 • โปรแกรมการฝึกอบรมภายใน
 • โปรแกรมการฝึกอบรมภายนอก

กิจกรรมของพนักงาน

 • เลี้ยงฉลองวันเกิดประจำเดือน
 • รับประทานอาหารเย็นประจำเดือน
 • งานเลี้ยงฉลองปีใหม่
 • และกิจกรรมข้อเสนอแนะอื่นๆ ของพนักงาน
 • สวัสดิการเลี้ยงต้อนรับพนักงานใหม่
 • สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม

สถานที่อำนวยความสะดวกกับพนักงาน

 • ห้องรับประทานอาหาร
 • ห้องประชุม

สวัสดิการพนักงาน

 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 24 ชั่วโมง
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • สวัสดิการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯประจำเดือน
 • สวัสดิการของขวัญวันเกิด
 • สวัสดิการรับประทานอาหารเย็นประจำเดือน

 

 
Working at PHHP 01
Working at PHHP 02
Working at PHHP 03
Working at PHHP 04
Working at PHHP 05
Working at PHHP 06
 

ค้นหา