เว็บไซต์ทั่วโลก:  สมาชิกเข้าสู่ระบบ  การลงทะเบียน

ศูนย์บริการลูกค้า

customer support center

ศูนย์บริการลูกค้า พีเอชเอชพี ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ และเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างลูกค้ากับบริษัท  โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงช่องทางการติดต่อศูนย์บริการลูกค้าได้หลายช่องทางด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น สายด่วนบริการลูกค้า อีเมล หรือการสนทนาสดผ่านโปรแกรมหน้าเวปไซด์ ช่องทางต่างๆ เหล่านี้ มีไว้เพื่อบริการลูกค้าที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ของเรา

วัตถุประสงค์ของเรา คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้บริการเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของเราได้อย่างสะดวก  ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ค ข้อความเอสเอ็มเอส หรือการให้บริการทางโทรศัพท์ ฯลฯ

ค้นหา