เว็บไซต์ทั่วโลก:  สมาชิกเข้าสู่ระบบ  การลงทะเบียน

สิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต

phi 01

ไฟโต เฮอร์เบิล อินดัสตรี้ จำกัด (พีเอชไอ) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม อูลูทีรัม ประเทศมาเลเซีย เป็นหนึ่งในแขนการผลิตของ พีเอชเอชพี  ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนา การผลิต และการนำเสนออาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ มีสุขอนามัยและความปลอดภัยสูง เพื่อตอบสนองภาระกิจหลักของ พีเอชเอชพี ในการแบ่งปันสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน

phi 02สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงงาน

ความสะอาด สุขอนามัยและความปลอดภัยของอุปกรณ์ - ความสะอาดและสุขลักษณะของโรงงานผลิต รวมถึงความปลอดภัยของระบบการทำงานของเครื่องจักร 

การผลิตบุคลากรระดับมืออาชีพ

สุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ พนักงานและผู้ที่เข้าไปในส่วนของการผลิต จะต้องสวมหมวกคลุมผม เสื้อคลุม ถุงมือ และรองเท้าบู้ท

คุณภาพวัตถุดิบ

โรงงาน ไฟโต เฮอร์เบิล อินดัสตรี้ จะคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มาจากแหล่งที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้

ขั้นตอนการปฏิบัติได้มาตรฐานระดับสากล

กระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล   GMP HACCP  และ มาตรฐาน ISO 22000

บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบแล้วจะถูกบรรจุและจัดเก็บอย่างดีในคลังสินค้า

ค้นหา