เว็บไซต์ทั่วโลก:  สมาชิกเข้าสู่ระบบ  การลงทะเบียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

information technology

ในโลกโลกาภิวัตน์ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการเป็นสัดส่วนหลักของบริษัท เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญในการสนับสนุนและนำพาธุรกิจก้าวไปสู่ยุคสมัยใหม่

เราได้ดำเนินการให้บริการระบบไอทีที่สมบูรณ์และมีเสถียรภาพ โดยการยอมรับและนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เวปไซด์ พีเอชเอชพี (www.phhp.com.my) มีให้บริการในหลายภาษา และเป็นเว็บไซต์ได้ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่  เพื่อให้มีวิธีการจัดการทางด้านการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร เพื่อให้สามารถทำงานที่ไหนเวลาไหนก็ได้ ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในปัจจุบัน บางคนอาจจะเรียกว่า ออฟฟิตในอากาศ หรือ ออฟฟิตเสมือน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายได้เข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ที่อยู่ในเวปไซต์เของเรา

พีเอชเอชพี นำเสนอให้เว็บไซต์ของเรารองรับกับอุปกรณ์และโปรแกรมบนมือถือ นอกจากนี้ยังมีการปรับแต่งเวปไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้จัดจำหน่าย ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเสริมสร้างปรัชญาของบริษัทให้แข็งแรงและเป็นรูปธรรมมากขึ้น และก็เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สามารถทำธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลา

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน

สิ่งที่ พีเอชเอชพี ให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือ ระบบความปลอดภัยและความเสถียรภาพในการทำงาน

พีเอชเอชพี มีแนวทางและความคิดสร้างสรรค์แบบบูรณาการ เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบการทำธุรกรรมทุกประเภทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรามีการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา เรามีการป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหาขั้นสูงก่อนที่จะส่งมอบระบบเวปไซต์และคลังสินค้าออนไลน์ให้กับลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายของเราทั่วโลก เพื่อให้ทุกคนได้มีประสบการณ์ต่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

ค้นหา