เว็บไซต์ทั่วโลก:  สมาชิกเข้าสู่ระบบ  การลงทะเบียน

 

 

บริษัท พีเอชเอชพี ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 ด้วยปรัชญาแนวคิดอันโดดเด่นของบริษัท ที่เน้นให้ ทุกคนมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือกันและกัน มีสันติสุข สามัคคี สุขภาพที่ดี และความเจริญรุ่งเรืองเพื่อให้โลกของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก พีเอชเอชพี ได้วางแนวทางเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้สอดคล้องกับปรัชญาและแนวคิดของบริษัท โดยบ่มเพาะและขัดเกลาด้านจิตใจให้กับผู้คน เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ เพื่อสร้างบรรยากาศของโลกให้อบอวลไปด้วยความรัก

พีเอชเอชพี ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม  ผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมน้ำหนัก และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน พีเอชเอชพี จึงได้มีการจัดตั้งโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ผู้จัดจำหน่ายจะได้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเหล่านี้ไปแบ่งปัน เพื่อช่วยให้บุคคลอื่นๆ มีสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้การแบ่งปันผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้ชีวิตของพวกเขาประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพทางการเงินอีกด้วย

ค้นหาพวกเราบนเฟสบุ๊ค

  JTS-Feb-16_1.jpg JTS-Feb-16_10.jpg JTS-Feb-16_11.jpg JTS-Feb-16_12.jpg JTS-Feb-16_13.jpg JTS-Feb-16_14.jpg JTS-Feb-16_15.jpg JTS-Feb-16_16.jpg JTS-Feb-16_17.jpg JTS-Feb-16_18.jpg JTS-Feb-16_19.jpg JTS-Feb-16_2.jpg JTS-Feb-16_20.jpg JTS-Feb-16_21.jpg JTS-Feb-16_22.jpg JTS-Feb-16_23.jpg JTS-Feb-16_24.jpg JTS-Feb-16_25.jpg JTS-Feb-16_26.jpg JTS-Feb-16_27.jpg JTS-Feb-16_28.jpg JTS-Feb-16_29.jpg JTS-Feb-16_3.jpg JTS-Feb-16_30.jpg JTS-Feb-16_31.jpg JTS-Feb-16_32.jpg JTS-Feb-16_33.jpg JTS-Feb-16_34.jpg JTS-Feb-16_35.jpg JTS-Feb-16_36.jpg JTS-Feb-16_37.jpg JTS-Feb-16_38.jpg JTS-Feb-16_39.jpg JTS-Feb-16_4.jpg JTS-Feb-16_40.jpg JTS-Feb-16_41.jpg JTS-Feb-16_42.jpg JTS-Feb-16_43.jpg JTS-Feb-16_44.jpg JTS-Feb-16_45.jpg JTS-Feb-16_46.jpg JTS-Feb-16_47.jpg JTS-Feb-16_48.jpg JTS-Feb-16_49.jpg JTS-Feb-16_5.jpg JTS-Feb-16_50.jpg JTS-Feb-16_51.jpg JTS-Feb-16_52.jpg JTS-Feb-16_53.jpg JTS-Feb-16_54.jpg JTS-Feb-16_55.jpg JTS-Feb-16_56.jpg JTS-Feb-16_57.jpg JTS-Feb-16_58.jpg JTS-Feb-16_59.jpg JTS-Feb-16_6.jpg JTS-Feb-16_60.jpg JTS-Feb-16_61.jpg JTS-Feb-16_62.jpg JTS-Feb-16_63.jpg JTS-Feb-16_64.jpg JTS-Feb-16_65.jpg JTS-Feb-16_66.jpg JTS-Feb-16_67.jpg JTS-Feb-16_7.jpg JTS-Feb-16_8.jpg JTS-Feb-16_9.jpg