เว็บไซต์ทั่วโลก:  สมาชิกเข้าสู่ระบบ  การลงทะเบียน

 

 

บริษัท พีเอชเอชพี ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 ด้วยปรัชญาแนวคิดอันโดดเด่นของบริษัท ที่เน้นให้ ทุกคนมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือกันและกัน มีสันติสุข สามัคคี สุขภาพที่ดี และความเจริญรุ่งเรืองเพื่อให้โลกของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก พีเอชเอชพี ได้วางแนวทางเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้สอดคล้องกับปรัชญาและแนวคิดของบริษัท โดยบ่มเพาะและขัดเกลาด้านจิตใจให้กับผู้คน เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ เพื่อสร้างบรรยากาศของโลกให้อบอวลไปด้วยความรัก

พีเอชเอชพี ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม  ผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมน้ำหนัก และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน พีเอชเอชพี จึงได้มีการจัดตั้งโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ผู้จัดจำหน่ายจะได้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเหล่านี้ไปแบ่งปัน เพื่อช่วยให้บุคคลอื่นๆ มีสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้การแบ่งปันผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้ชีวิตของพวกเขาประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพทางการเงินอีกด้วย

ค้นหาพวกเราบนเฟสบุ๊ค

  LBP-16_1.jpg LBP-16_10.jpg LBP-16_100.jpg LBP-16_102.jpg LBP-16_104.jpg LBP-16_105.jpg LBP-16_106.jpg LBP-16_107.jpg LBP-16_108.jpg LBP-16_109.jpg LBP-16_11.jpg LBP-16_110.jpg LBP-16_111.jpg LBP-16_112.jpg LBP-16_113.jpg LBP-16_114.jpg LBP-16_115.jpg LBP-16_116.jpg LBP-16_117.jpg LBP-16_118.jpg LBP-16_119.jpg LBP-16_12.jpg LBP-16_120.jpg LBP-16_121.jpg LBP-16_122.jpg LBP-16_123.jpg LBP-16_124.jpg LBP-16_125.jpg LBP-16_127.jpg LBP-16_128.jpg LBP-16_129.jpg LBP-16_13.jpg LBP-16_130.jpg LBP-16_131.jpg LBP-16_132.jpg LBP-16_133.jpg LBP-16_134.jpg LBP-16_135.jpg LBP-16_136.jpg LBP-16_137.jpg LBP-16_138.jpg LBP-16_139.jpg LBP-16_14.jpg LBP-16_140.jpg LBP-16_141.jpg LBP-16_142.jpg LBP-16_143.jpg LBP-16_144.jpg LBP-16_145.jpg LBP-16_146.jpg LBP-16_147.jpg LBP-16_148.jpg LBP-16_149.jpg LBP-16_15.jpg LBP-16_150.jpg LBP-16_151.jpg LBP-16_152.jpg LBP-16_153.jpg LBP-16_154.jpg LBP-16_155.jpg LBP-16_156.jpg LBP-16_157.jpg LBP-16_158.jpg LBP-16_159.jpg LBP-16_16.jpg LBP-16_160.jpg LBP-16_161.jpg LBP-16_162.jpg LBP-16_163.jpg LBP-16_164.jpg LBP-16_165.jpg LBP-16_166.jpg LBP-16_167.jpg LBP-16_168.jpg LBP-16_169.jpg LBP-16_17.jpg LBP-16_170.jpg LBP-16_171.jpg LBP-16_172.jpg LBP-16_173.jpg LBP-16_174.jpg LBP-16_175.jpg LBP-16_176.jpg LBP-16_178.jpg LBP-16_179.jpg LBP-16_18.jpg LBP-16_180.jpg LBP-16_181.jpg LBP-16_182.jpg LBP-16_183.jpg LBP-16_184.jpg LBP-16_185.jpg LBP-16_186.jpg LBP-16_2.jpg LBP-16_20.jpg LBP-16_21.jpg LBP-16_22.jpg LBP-16_23.jpg LBP-16_24.jpg LBP-16_25.jpg LBP-16_26.jpg LBP-16_27.jpg LBP-16_28.jpg LBP-16_29.jpg LBP-16_3.jpg LBP-16_30.jpg LBP-16_31.jpg LBP-16_32.jpg LBP-16_33.jpg LBP-16_34.jpg LBP-16_35.jpg LBP-16_36.jpg LBP-16_37.jpg LBP-16_38.jpg LBP-16_39.jpg LBP-16_4.jpg LBP-16_40.jpg LBP-16_41.jpg LBP-16_42.jpg LBP-16_43.jpg LBP-16_44.jpg LBP-16_45.jpg LBP-16_46.jpg LBP-16_47.jpg LBP-16_48.jpg LBP-16_49.jpg LBP-16_5.jpg LBP-16_50.jpg LBP-16_51.jpg LBP-16_52.jpg LBP-16_53.jpg LBP-16_54.jpg LBP-16_55.jpg LBP-16_56.jpg LBP-16_57.jpg LBP-16_58.jpg LBP-16_59.jpg LBP-16_6.jpg LBP-16_60.jpg LBP-16_61.jpg LBP-16_62.jpg LBP-16_63.jpg LBP-16_64.jpg LBP-16_65.jpg LBP-16_66.jpg LBP-16_67.jpg LBP-16_68.jpg LBP-16_69.jpg LBP-16_7.jpg LBP-16_70.jpg LBP-16_71.jpg LBP-16_72.jpg LBP-16_73.jpg LBP-16_74.jpg LBP-16_75.jpg LBP-16_76.jpg LBP-16_77.jpg LBP-16_79.jpg LBP-16_8.jpg LBP-16_80.jpg LBP-16_81.jpg LBP-16_82.jpg LBP-16_83.jpg LBP-16_84.jpg LBP-16_85.jpg LBP-16_86.jpg LBP-16_87.jpg LBP-16_88.jpg LBP-16_89.jpg LBP-16_9.jpg LBP-16_90.jpg LBP-16_91.jpg LBP-16_92.jpg LBP-16_93.jpg LBP-16_94.jpg LBP-16_95.jpg LBP-16_96.jpg LBP-16_97.jpg LBP-16_98.jpg LBP-16_99.jpg