เว็บไซต์ทั่วโลก:  สมาชิกเข้าสู่ระบบ  การลงทะเบียน

 

 

บริษัท พีเอชเอชพี ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 ด้วยปรัชญาแนวคิดอันโดดเด่นของบริษัท ที่เน้นให้ ทุกคนมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือกันและกัน มีสันติสุข สามัคคี สุขภาพที่ดี และความเจริญรุ่งเรืองเพื่อให้โลกของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก พีเอชเอชพี ได้วางแนวทางเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้สอดคล้องกับปรัชญาและแนวคิดของบริษัท โดยบ่มเพาะและขัดเกลาด้านจิตใจให้กับผู้คน เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ เพื่อสร้างบรรยากาศของโลกให้อบอวลไปด้วยความรัก

พีเอชเอชพี ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม  ผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมน้ำหนัก และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน พีเอชเอชพี จึงได้มีการจัดตั้งโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ผู้จัดจำหน่ายจะได้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเหล่านี้ไปแบ่งปัน เพื่อช่วยให้บุคคลอื่นๆ มีสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้การแบ่งปันผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้ชีวิตของพวกเขาประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพทางการเงินอีกด้วย

ค้นหาพวกเราบนเฟสบุ๊ค

  TL-2015_1.jpg TL-2015_10.jpg TL-2015_100.jpg TL-2015_101.jpg TL-2015_102.jpg TL-2015_103.jpg TL-2015_104.jpg TL-2015_105.jpg TL-2015_106.jpg TL-2015_107.jpg TL-2015_108.jpg TL-2015_109.jpg TL-2015_11.jpg TL-2015_110.jpg TL-2015_111.jpg TL-2015_112.jpg TL-2015_113.jpg TL-2015_114.jpg TL-2015_115.jpg TL-2015_116.jpg TL-2015_117.jpg TL-2015_118.jpg TL-2015_119.jpg TL-2015_12.jpg TL-2015_120.jpg TL-2015_121.jpg TL-2015_122.jpg TL-2015_123.jpg TL-2015_124.jpg TL-2015_125.jpg TL-2015_126.jpg TL-2015_127.jpg TL-2015_128.jpg TL-2015_129.jpg TL-2015_13.jpg TL-2015_130.jpg TL-2015_131.jpg TL-2015_132.jpg TL-2015_133.jpg TL-2015_134.jpg TL-2015_135.jpg TL-2015_136.jpg TL-2015_137.jpg TL-2015_138.jpg TL-2015_139.jpg TL-2015_14.jpg TL-2015_140.jpg TL-2015_141.jpg TL-2015_142.jpg TL-2015_143.jpg TL-2015_144.jpg TL-2015_145.jpg TL-2015_146.jpg TL-2015_147.jpg TL-2015_148.jpg TL-2015_149.jpg TL-2015_15.jpg TL-2015_16.jpg TL-2015_17.jpg TL-2015_18.jpg TL-2015_19.jpg TL-2015_2.jpg TL-2015_20.jpg TL-2015_21.jpg TL-2015_22.jpg TL-2015_23.jpg TL-2015_24.jpg TL-2015_25.jpg TL-2015_26.jpg TL-2015_27.jpg TL-2015_28.jpg TL-2015_29.jpg TL-2015_3.jpg TL-2015_30.jpg TL-2015_31.jpg TL-2015_32.jpg TL-2015_33.jpg TL-2015_34.jpg TL-2015_35.jpg TL-2015_36.jpg TL-2015_37.jpg TL-2015_38.jpg TL-2015_39.jpg TL-2015_4.jpg TL-2015_40.jpg TL-2015_41.jpg TL-2015_42.jpg TL-2015_43.jpg TL-2015_44.jpg TL-2015_45.jpg TL-2015_46.jpg TL-2015_47.jpg TL-2015_48.jpg TL-2015_49.jpg TL-2015_5.jpg TL-2015_50.jpg TL-2015_51.jpg TL-2015_52.jpg TL-2015_53.jpg TL-2015_54.jpg TL-2015_55.jpg TL-2015_56.jpg TL-2015_57.jpg TL-2015_58.jpg TL-2015_59.jpg TL-2015_6.jpg TL-2015_60.jpg TL-2015_61.jpg TL-2015_62.jpg TL-2015_63.jpg TL-2015_64.jpg TL-2015_65.jpg TL-2015_66.jpg TL-2015_67.jpg TL-2015_68.jpg TL-2015_69.jpg TL-2015_7.jpg TL-2015_70.jpg TL-2015_71.jpg TL-2015_72.jpg TL-2015_73.jpg TL-2015_74.jpg TL-2015_75.jpg TL-2015_76.jpg TL-2015_77.jpg TL-2015_78.jpg TL-2015_79.jpg TL-2015_8.jpg TL-2015_80.jpg TL-2015_81.jpg TL-2015_82.jpg TL-2015_83.jpg TL-2015_84.jpg TL-2015_85.jpg TL-2015_86.jpg TL-2015_87.jpg TL-2015_88.jpg TL-2015_89.jpg TL-2015_9.jpg TL-2015_90.jpg TL-2015_91.jpg TL-2015_92.jpg TL-2015_93.jpg TL-2015_94.jpg TL-2015_95.jpg TL-2015_96.jpg TL-2015_97.jpg TL-2015_98.jpg TL-2015_99.jpg